K710NA(B) Cữ đứng gấp 2 mép dùng cho máy 2,3 kim, trần đè

Giá liên hệ: 0983.752.158 / 0963.820.697