PHỤ TÙNG JUKI DDL-8700-7

Hiển thị một kết quả duy nhất

Giá liên hệ: 0983.752.158 / 0963.820.697

PHỤ TÙNG JUKI DDL-8700-7

40009249 – Tay biên máy thùa LBH 781

Giá liên hệ: 0983.752.158 / 0963.820.697
Giá liên hệ: 0983.752.158 / 0963.820.697

PHỤ TÙNG JUKI DDL-8700-7

40111212 – Bàn ga máy 1 kim DDL-8700-7

Giá liên hệ: 0983.752.158 / 0963.820.697
Giá liên hệ: 0983.752.158 / 0963.820.697
Giá liên hệ: 0983.752.158 / 0963.820.697
Giá liên hệ: 0983.752.158 / 0963.820.697
Giá liên hệ: 0983.752.158 / 0963.820.697
Giá liên hệ: 0983.752.158 / 0963.820.697
Giá liên hệ: 0983.752.158 / 0963.820.697
Giá liên hệ: 0983.752.158 / 0963.820.697
Giá liên hệ: 0983.752.158 / 0963.820.697
Giá liên hệ: 0983.752.158 / 0963.820.697
Giá liên hệ: 0983.752.158 / 0963.820.697
Giá liên hệ: 0983.752.158 / 0963.820.697

PHỤ TÙNG JUKI DDL-8700-7

22920607 – Dẫn chỉ máy 1 kim 2 lỗ

Giá liên hệ: 0983.752.158 / 0963.820.697
Giá liên hệ: 0983.752.158 / 0963.820.697
Giá liên hệ: 0983.752.158 / 0963.820.697
Giá liên hệ: 0983.752.158 / 0963.820.697
Giá liên hệ: 0983.752.158 / 0963.820.697

PHỤ TÙNG JUKI DDL-8700-7

22907208 – Khoá trụ chân vịt

Giá liên hệ: 0983.752.158 / 0963.820.697
Giá liên hệ: 0983.752.158 / 0963.820.697

PHỤ TÙNG JUKI DDL-8700-7

22906002 – Trụ kim máy 1 kim

Giá liên hệ: 0983.752.158 / 0963.820.697

PHỤ TÙNG JUKI DDL-8700-7

11095403 – Nhíp giữ chỉ 1 kim

Giá liên hệ: 0983.752.158 / 0963.820.697

PHỤ TÙNG JUKI DDL-8700-7

11040953 – Con lăn biên dao động

Giá liên hệ: 0983.752.158 / 0963.820.697

PHỤ TÙNG JUKI DDL-8700-7

11040508 – Cữ dẫn dao động 1 kim

Giá liên hệ: 0983.752.158 / 0963.820.697
Giá liên hệ: 0983.752.158 / 0963.820.697
Giá liên hệ: 0983.752.158 / 0963.820.697

PHỤ TÙNG JUKI DDL-8700-7

11037405 – Lò xo chỉnh thưa mau

Giá liên hệ: 0983.752.158 / 0963.820.697
Giá liên hệ: 0983.752.158 / 0963.820.697