Cữ bọc viền gấp 4 mép A5

Giá liên hệ: 0983.752.158 / 0963.820.697

SIZE
8mm 10mm 15mm 24mm 26mm 30mm 35mm 40mm 45mm