K712NA(B) Cữ nằm gấp 2 mép dùng cho máy 2-3-trần đè

Giá liên hệ: 0983.752.158 / 0963.820.697