Phụ tùng máy may

Phụ tùng JUKI LK-1900A/1900AN/1900B/1900BN

40142272 – Bàn phím JUKI LK-1900B

Giá liên hệ: 0983.752.158 / 0963.820.697

Phụ tùng máy 1 kim BROTHER S-7200A, S 7300A,..

J80964201 – Bảng PCB Brother S-7200A

Giá liên hệ: 0983.752.158 / 0963.820.697

Phụ tùng JUKI LBH-1790A/1790AN

40142267 – Bảng SDC PCB JUKI LK-1900BN

Giá liên hệ: 0983.752.158 / 0963.820.697
Giá liên hệ: 0983.752.158 / 0963.820.697

Phụ tùng JUKI DDL 9000, 9000A, 9000B,...

11038650 – Ổ 1 kim điện tử JUKI DDL-900B

Giá liên hệ: 0983.752.158 / 0963.820.697
Giá liên hệ: 0983.752.158 / 0963.820.697
Giá liên hệ: 0983.752.158 / 0963.820.697
Giá liên hệ: 0983.752.158 / 0963.820.697
Giá liên hệ: 0983.752.158 / 0963.820.697

Phụ tùng JUKI DDL 9000, 9000A, 9000B,...

26260000 – Bộ đánh suốt chỉ JUKI

Giá liên hệ: 0983.752.158 / 0963.820.697

Phụ tùng JUKI LK-1900A/1900AN/1900B/1900BN

40142689 – Cụm tay biên cần giật chỉ JUKI LK-1900BN

Giá liên hệ: 0983.752.158 / 0963.820.697

Phụ tùng JUKI LK-1900A/1900AN/1900B/1900BN

40146296 – Bàn ga JUKI LK-1900BN

Giá liên hệ: 0983.752.158 / 0963.820.697
Giá liên hệ: 0983.752.158 / 0963.820.697
Giá liên hệ: 0983.752.158 / 0963.820.697

Phụ tùng JUKI LBH-1790A/1790AN

40004255 – Kéo cắt chỉ trên JUKI LBH-1790AN

Giá liên hệ: 0983.752.158 / 0963.820.697

Phụ tùng JUKI LK-1900A/1900AN/1900B/1900BN

40039013 – Cần bàn ép JUKI LK-1900BN

Giá liên hệ: 0983.752.158 / 0963.820.697

Thiết bị Phụ trợXem tất cả

Giá liên hệ: 0983.752.158 / 0963.820.697

Máy phụ trợ ngành may

Máy cắt vải đứng KM (KS-AUV/EU)

Giá liên hệ: 0983.752.158 / 0963.820.697
Giá liên hệ: 0983.752.158 / 0963.820.697

Máy phụ trợ ngành may

Máy san chỉ Weijie-20S

Giá liên hệ: 0983.752.158 / 0963.820.697

Máy phụ trợ ngành may

Súng tẩy bẩn vải YH-170

Giá liên hệ: 0983.752.158 / 0963.820.697

Máy phụ trợ ngành may

Máy khoan dấu vải SM-201L

Giá liên hệ: 0983.752.158 / 0963.820.697

Máy phụ trợ ngành may

Máy đánh số Printext (3422/5322)

Giá liên hệ: 0983.752.158 / 0963.820.697
Giá liên hệ: 0983.752.158 / 0963.820.697

Máy phụ trợ ngành may

Súng bắn nhãn mác YH31S/YH31X

Giá liên hệ: 0983.752.158 / 0963.820.697

Hóa chất ngành may

Dầu tẩy bẩn SpotLifter 831/833

Giá liên hệ: 0983.752.158 / 0963.820.697
HOT

Hóa chất ngành may

Dầu trơn chỉ KF-96 (Korea)

Giá liên hệ: 0983.752.158 / 0963.820.697
Giá liên hệ: 0983.752.158 / 0963.820.697

Hóa chất ngành may

Dầu lau băng Hashima New Clean

Giá liên hệ: 0983.752.158 / 0963.820.697

Máy phụ trợ ngành may

Máy dập số nhảy Deli 7506

Giá liên hệ: 0983.752.158 / 0963.820.697

Bàn ủi và phụ kiệnXem tất cả

Giá liên hệ: 0983.752.158 / 0963.820.697
Giá liên hệ: 0983.752.158 / 0963.820.697
Giá liên hệ: 0983.752.158 / 0963.820.697
Giá liên hệ: 0983.752.158 / 0963.820.697
Giá liên hệ: 0983.752.158 / 0963.820.697
Giá liên hệ: 0983.752.158 / 0963.820.697
Giá liên hệ: 0983.752.158 / 0963.820.697
Giá liên hệ: 0983.752.158 / 0963.820.697
Giá liên hệ: 0983.752.158 / 0963.820.697
Giá liên hệ: 0983.752.158 / 0963.820.697
Giá liên hệ: 0983.752.158 / 0963.820.697
Giá liên hệ: 0983.752.158 / 0963.820.697
Giá liên hệ: 0983.752.158 / 0963.820.697
Giá liên hệ: 0983.752.158 / 0963.820.697
Giá liên hệ: 0983.752.158 / 0963.820.697
Giá liên hệ: 0983.752.158 / 0963.820.697
Giá liên hệ: 0983.752.158 / 0963.820.697
Giá liên hệ: 0983.752.158 / 0963.820.697

Cữ may các loạiXem tất cả

Giá liên hệ: 0983.752.158 / 0963.820.697
Giá liên hệ: 0983.752.158 / 0963.820.697
Giá liên hệ: 0983.752.158 / 0963.820.697
Giá liên hệ: 0983.752.158 / 0963.820.697
Giá liên hệ: 0983.752.158 / 0963.820.697
Giá liên hệ: 0983.752.158 / 0963.820.697
Giá liên hệ: 0983.752.158 / 0963.820.697
Giá liên hệ: 0983.752.158 / 0963.820.697
Giá liên hệ: 0983.752.158 / 0963.820.697
Giá liên hệ: 0983.752.158 / 0963.820.697
Giá liên hệ: 0983.752.158 / 0963.820.697
Giá liên hệ: 0983.752.158 / 0963.820.697
Giá liên hệ: 0983.752.158 / 0963.820.697
Giá liên hệ: 0983.752.158 / 0963.820.697
Giá liên hệ: 0983.752.158 / 0963.820.697
Giá liên hệ: 0983.752.158 / 0963.820.697
Giá liên hệ: 0983.752.158 / 0963.820.697
Giá liên hệ: 0983.752.158 / 0963.820.697
Giá liên hệ: 0983.752.158 / 0963.820.697
Giá liên hệ: 0983.752.158 / 0963.820.697