Cữ may dây vắt xăng BL339

Giá liên hệ: 0983.752.158 / 0963.820.697

Đầu vào 1″ 1-1/2″ 1-1/4″ 1-3/4″ 2″ 3/4″
Đầu ra 1/2″ 3/4″ 5/8″ 7/8″ 1″ 3/8″

 

Độ dày tiêu chuẩn XH