Cữ may dây vắt xăng chồng mép BL340

Giá liên hệ: 0983.752.158 / 0963.820.697

Đầu vào 1-1/8″ 2-1/8″ 1-3/8″ 1-7/8″ 1-5/8″ 7/8″
Đầu ra 1/2″ 1″ 5/8″ 7/8″ 3/4″ 3/8″
Độ dày tiêu chuẩn XH