Cữ may thép tay RS219

Giá liên hệ: 0983.752.158 / 0963.820.697

Đầu vào 1″ 1-1/4″ 1-1/8″ 1″ 2-1/2″ 2-1/4″ 2-3/4″ 2″
Đầu ra 1/2″ 3/8″ 5/16″ 1/4″ 7/8″ 3/4″ 1″ 5/8″

 

Độ dày tiêu chuẩn MH