40142689 – Cụm tay biên cần giật chỉ JUKI LK-1900BN

Giá liên hệ: 0983.752.158 / 0963.820.697

 • Cụm tay biên cần giật chỉ JUKI LK-1900BN
 • Mã phụ tùng (Part No.): 40142689
 • Phụ tùng của máy:
  • LK-1900B Series
  • LK-1900BN Series
  • LK-1900S Series
  • LK-1903B/BR35
  • LK-1903BN/BR35