26224105 – Tấm chắn chân vịt JUKI LK-1900BN

Giá liên hệ: 0983.752.158 / 0963.820.697

 • Tấm chắn chân vịt JUKI LK-1900BN
 • Mã phụ tùng (Part No.): 26224105
 • Đời máy sử dụng:
  • LK-1850 SERIES
  • LK-1900
  • LK-1900A
  • LK-1900AN SERIES
  • LK-1900B Series
  • LK-1900BN Series
  • LK-1900S Series