40142267 – Bảng SDC PCB JUKI LK-1900BN

Giá liên hệ: 0983.752.158 / 0963.820.697

 • Bảng SDC PCB JUKI LK-1900BN
 • Mã phụ tùng (Part No.): 40142267
 • Phụ tùng dành cho đời máy sau:
  • LK-1900B Series, LK-1900BN Series
  • LK-1900S Series
  • LK-1903B/BR35
  • LK-1903BN/BR35
  • LBH-1790A/LBH-1795A
  • LBH-1790AN, LBH-1795AN
  • LBH-1796A, LBH-1796AN
  • MEB-3810