40110830 – Bánh răng trục ổ JUKI LK-1900BN

Giá liên hệ: 0983.752.158 / 0963.820.697

 • Bánh răng trục ổ JUKI LK-1900BN
 • Mã phụ tùng (Part No.): 40110830
 • Phụ tùng của những máy:
  • AB-1351, AB-1360
  • LK-1900AN SERIES
  • LK-1900B Series
  • LK-1900BN Series