40006836 – Bình dầu JUKI LK-1900BN

Giá liên hệ: 0983.752.158 / 0963.820.697

  • Bình dầu JUKI LK-1900BN
  • Mã phụ tùng (Part No.): 40006836
  • Phụ tùng của đời máy:AB-1351, AB-1360, LK-1900A, LK-1900AN SERIES, LK-1900B Series, LK-1900BN Series, LK-1900S Series, AMS-210E, AMS-210EN SERIES, AMS-210ENHL2210/TF10S, AMS-221E/IP-410, AMS-221EN/IP-420, AMS-221ENTS-3020, AMS-221F, AMS-224E/IP-410, AMS-224EN/IP420, AMS-224EN4530R/AW3, AMS-224EN4530R, AMS-224EN6060/IP-420