40008693 – Tay biên bộ gạt chỉ JUKI LK-1900BN

Giá liên hệ: 0983.752.158 / 0963.820.697

 • Tay biên bộ gạt chỉ JUKI LK-1900BN
 • Mã phụ tùng (Part No.): 40008693
 • Phụ tùng các máy:
  • AB-1351
  • AB-1360
  • LK-1900A
  • LK-1900AN SERIES
  • LK-1900B Series
  • LK-1900BN Series
  • LK-1900S Series