26221200 – Nhíp đỡ nắp ổ JUKI LK-1900BN

Giá liên hệ: 0983.752.158 / 0963.820.697

  • Nhíp đỡ nắp ổ JUKI LK-1900BN
  • Mã phụ tùng (Part No.): 26221200
  • Đời máy sử dụng phụ tùng: AB-1351, AB-1360, LK-1850 SERIES, LK-1900, LK-1900A, LK-1900AN SERIES, LK-1900B Series, LK-1900BN Series, LK-1900S Series, AMS-205C/206C, AMS-210D, AMS-210E, AMS-210EN SERIES, AMS-210ENHL2210/TF10S, AMS-215C/AMS-215P, AMS-220C, AMS-220C/AMS-220P, AMS-220CGS/AMS-220CGB, AMS-221D/AMS-215D, AMS-221E/IP-410, AMS-221EN/IP-420, AMS-221ENTS-3020, AMS-221F, AMS-223C, AMS-224C, AMS-224E/IP-410, AMS-224EN/IP420, LK-1910/LK-1920/MC592, LK-1910,LK-1920/MC676, LK-1930, LK-1941/LK-1942, AMS-224EN4530R, AMS-224EN6060/IP-420