40076239 – Giá mở lò xo bộ kẹp chỉ JUKI LK-1900BN

Giá liên hệ: 0983.752.158 / 0963.820.697

 • Giá mở lò xo bộ kẹp chỉ JUKI LK-1900BN
 • Mã phụ tùng (Part No.): 40076239
 • Phụ tùng dành cho những máy:
  • LK-1900B Series, LK-1900BN Series
  • AMS-210EN SERIES
  • AMS-210ENHL2210/TF10S
  • AMS-221EN/IP-420
  • AMS-221ENTS-3020
  • AMS-221F
  • AMS-224EN/IP420
  • AMS-224EN6060/IP-420