B2424280000 – Dao tĩnh di bọ JUKI LK-1900BN

Giá liên hệ: 0983.752.158 / 0963.820.697

 • Dao động di bọ JUKI LK-1900BN
 • Mã phụ tùng (Part No.): B2424280000
 • Phụ tùng đời máy:
  • AB-1351
  • LK-1900, LK-1900A, LK-1900AN SERIES
  • LK-1900B Series, LK-1900BN Series, LK-1900S Series
  • LK-1903A/BR35, LK-1903AN/BR35
  • LK-1903B/BR35, LK-1903BN/BR35
  • LK-1910/LK-1920/MC592
  • LK-1910,LK-1920/MC676
  • LK-1930