Bàn là điện hơi SAMJIN SJT-680A

Giá liên hệ: 0983.752.158 / 0963.820.697