11038650 – Ổ 1 kim điện tử JUKI DDL-900B

Giá liên hệ: 0983.752.158 / 0963.820.697

  • Ổ 1 kim điện tử JUKI DDL-900B
  • Mã phụ tùng (Part No.): 11038650
  • Phụ tùng các máy: DDL-8000A, DDL-8500-7, DDL-8700-7, DDL-8700A-7, DDL-8700B-7, DDL-9000/DDL-9000A/DDL-9000B, DDL-9000B/X73199, DDL-9000C-F/DDL-9000C-S, DDL-900A, DDL-900B, DDL-900BB, DLD-5430N/DLD-5430N-7, DLM-5400N-7 SERIES, DLN-5410N-7/DLN-5410NH-7/DLN-5410NJ-7, DLN-9010/DLN-9010A, DLU-5490N-7 SERIES, DLU-5494N-7, DMN-5420N-7, AE-200A