40004255 – Kéo cắt chỉ trên JUKI LBH-1790AN

Giá liên hệ: 0983.752.158 / 0963.820.697

 • Kéo cắt chỉ trên JUKI LBH-1790AN
 • Mã phụ tùng (Part No.): 40004255
 • Phụ tùng dành cho đời máy sau:
  • AC-172N-1790
  • ACF-172-1790
  • LBH-1790 Series
  • LBH-1790S
  • LBH-1790A/LBH-1795A
  • LBH-1790AN, LBH-1795AN
  • LBH-1796A, LBH-1796AN