Cữ dây vắt xăng chắp mép DAYU 404/F340

Giá liên hệ: 0983.752.158 / 0963.820.697

Đầu vào 3/4″ 7/8″ 1″ 1-1/8″ 1-3/8″ 1-5/8″ 1-7/8″ 2-1/8″
Đầu ra 5/16″ 3/8″ 7/16″ 1/2″ 5/8″ 3/4″ 7/8″ 1″