Cữ máy nẹp áo sơ mi CP203

Giá liên hệ: 0983.752.158 / 0963.820.697

SIZE
1″M 1-1/2″M 1-1/4”M 1-1/8”M 1-3/16”M
1-3/4”M 1-3/8”M 1-5/8”M 7/8”M