40089367 – Biên di bọ JUKI LK-1900BN

Giá liên hệ: 0983.752.158 / 0963.820.697

 • Biên di bọ JUKI LK-1900BN
 • Mã phụ tùng (Part No.): 40089367
 • Phụ tùng của những đời máy:
  • AB-1351, AB-1360
  • LK-1900A, LK-1900AN SERIES
  • LK-1900B Series, LK-1900BN Series, LK-1900S Series
  • AMS-210E, AMS-210EN SERIES
  • AMS-210ENHL2210/TF10S
  • AMS-221E/IP-410
  • AMS-221EN/IP-420
  • AMS-221ENTS-3020
  • AMS-221F