14146302 – Đế hàm kẹp cúc JUKI LK-1900BN

Giá liên hệ: 0983.752.158 / 0963.820.697

 • Đế hàm kẹp cúc JUKI LK-1900B/1900BN
 • Mã phụ tùng (Part No.): 14146302
 • Đời máy sử dụng phụ tùng:
  • LK-1900 ~ LK-1900A ~ LK-1900AN SERIES
  • LK-1900B Series ~ LK-1900BN Series ~ LK-1900S Series
  • LK-1903/BR25
  • LK-1903A/BR35
  • LK-1903AN/BR35
  • LK-1903B/BR35
  • LK-1903BN/BR35
  • MB-1800 SERIES