a 40146296 - Bàn ga JUKI LK-1900BN | Phụ tùng ngành may Hoàng Hà