40011512 – Gạt chao JUKI LK-1900BN

Giá liên hệ: 0983.752.158 / 0963.820.697

 • Gạt chao JUKI LK-1900BN
 • Mã phụ tùng (Part No.): 40011512
 • Phụ tùng dùng cho những đời máy:
  • AB-1351, AB-1351, AB-1360, AB-1360
  • LK-1900A, LK-1900AN SERIES
  • LK-1900B Series, LK-1900BN Series
  • LK-1900S Series