22911101 – Chốt biên cầu răng cưa JUKI DDL-9000B

Giá liên hệ: 0983.752.158 / 0963.820.697

  • Chốt biên cầu răng cưa JUKI DDL-9000B
  • Mã phụ tùng (Part No.): 22911101
  • Phụ tùng đời máy: DDL-5550N SERIES/DDL-5550N-7 SERIES, DDL-8100e, DDL-8700 SERIES, DDL-8700-7, DDL-8700A-7/DDL-8700B-7, DDL-9000, DDL-9000A, DDL-9000B, DDL-9000C-F/DDL-9000C-S, DDL-900A, DDL-900B, DDL-900BB, DLM-5200N/DLM-5400N-7 SERIES, DLN-5410 SERIES/DLN-5410N SERIES, DLN-5410N-7/DLN-5410NH-7/DLN-5410NJ-7, DLN-9010/DLN-9010A, DLU-5490N SERIES/DLU-5490N-7 SERIES, DLU-5494N-7, DMN-5420N-7, AE-200A.