22920300 – Ty tống đồng tiền JUKI DDL-9000B

Giá liên hệ: 0983.752.158 / 0963.820.697

  • Ty tống đồng tiền JUKI DDL-9000B
  • Mã phụ tùng (Part No.): 22920300
  • Phụ tùng đời máy: DDL-5550N SERIES/DDL-5550N-7 SERIES, DDL-8000A, DDL-8100B-7/DDL-8100B-7R, DDL-8100e, DDL-8700 SERIES, DDL-8700-7, DDL-8700A-7, DDL-8700B-7, DDL-9000/DDL-9000A, DDL-9000B, DDL-9000C-S, DDL-900A, DDL-900B, DDL-900BB, DLD-5430N/DLD-5430N-7, DLM-5200N, DU-1181N