D2406555D0H – Dao tĩnh máy 1 kim JUKI DDL-9000B

Giá liên hệ: 0983.752.158 / 0963.820.697

  • Dao tĩnh máy 1 kim JUKI DDL-9000B
  • Mã phụ tùng (Part No.): D2406555D0H
  • Phụ tùng đời máy: DDL-5550N-7 SERIES, DDL-5570N/DDL-5580N SERIES, DDL-5571N/DDL-5581N, DDL-8100B-7/DDL-8100B-7R, DDL-8700-7, DDL-8700A-7, DDL-8700B-7, DDL-9000, DDL-9000A, DDL-9000B, DDL-900A, DLD-5430N/DLD-5430N-7, DLN-5410N-7/DLN-5410NH-7/DLN-5410NJ-7, DLU-5490N-7 SERIES, DLU-5494N-7, AE-200A, TL-2101Q/2000Qi, TL-98P/98Q