22908354 – Biên nâng chân vịt JUKI DDL-9000B

Giá liên hệ: 0983.752.158 / 0963.820.697

  • Cần ôm trụ kim JUKI DDL-9000B
  • Mã phụ tùng (Part No.): 22906457
  • Phụ tùng đời máy: DDL-5550N SERIES/DDL-5550N-7 SERIES, DDL-5570N/DDL-5580N SERIES, DDL-8000A, DDL-8100e, DDL-8700 SERIES/DDL-8700-7, DDL-8700A-7/DDL-8700B-7, DDL-9000/DDL-9000A/DDL-9000B, DDL-9000C-S, DDL-900A/DDL-900B/DDL-900BB, DLD-5430N/DLD-5430N-7, DLM-5200N, DLN-5410 SERIES, DLN-5410N SERIES, LH-3168-7/LH-3168, LH-3528/LH-3528-7/LH-3568/LH-3568-7/LH-3578/LH-3578-7/LH-3588/LH-3588-7, AE-200A, DU-1181N