11040052 – Dao động máy 1 kim JUKI

Giá liên hệ: 0983.752.158 / 0963.820.697

  • Dao động máy 1 kim JUKI
  • Mã phụ tùng (Part No.): 11040052