Cữ may cạp rời 2 lá xỏa dưới WB309

Giá liên hệ: 0983.752.158 / 0963.820.697

Đầu vào 1-3/4″ 1-7/8″ 2-15/16″ 2″ 2-1/4″ 2-3/8″ 2-1/2″ 2-5/8″ 2-3/4″
Đầu ra 1″ 1-1/8″ 1-3/16″ 1-1/4″ 1-1/2″ 1-5/8″ 1-3/4″ 1-7/8″ 2″