22911804 – Vít điều chỉnh thưa mau JUKI DDL-900B

Giá liên hệ: 0983.752.158 / 0963.820.697

  • Vít điều chỉnh thưa mau JUKI DDL-900B
  • Mã phụ tùng (Part No.): 22911804
  • Phụ tùng các máy: DDL-5550N SERIES/DDL-5550N-7 SERIES, DDL-5556N-7-WB, DDL-5570N/DDL-5580N SERIES, DDL-5571N/DDL-5581N, DDL-5600NL-7/DDL-5600NU-7/DDL-5600NJ-7/DDL-5600NR-7, DDL-5600NL/DDL-5600NU/DDL-5600NJ/DDL-5600NR, DDL-8100B-7/DDL-8100B-7R, DDL-8100e, DDL-8700 SERIES, DDL-8700-7, DDL-8700A-7/DDL-8700B-7, DDL-9000, DDL-900A/DDL-900B/DDL-900BB, DLD-5430N/DLD-5430N-7, DLM-5200N, DLM-5400N-7 SERIES, DLN-5410 SERIES/DLN-5410N SERIES, DLN-5410N-7/DLN-5410NH-7/DLN-5410NJ-7, DLN-9010/DLN-9010A, DLU-5490N SERIES, DLU-5490N-7 SERIES, DLU-5494N-7, DMN-5420N-7, LH-3168-7/LH-3168, LH-4128/LH-4128-7/LH-4168-7/LH-4188-7, AE-200A, LS-1340/LS-1341, LS-1342/LS-1342-7, DNU-1541-7, DNU-1541/DNU-1541H/DNU-1541S, DU-1181N, LU-1508/LU-1508H, LU-1508N/LU-1508NH, LU-1510,1510-7, LU-1510N, LU-1510N-7/LU-1510NA-7, LU-1520N-7/LU-1521N-7, LU-1520NCS-7, LU-1560/LU-1560-7, LU-1560N/LU-1560N-7, LU-1561N/LU-1561N-7, LU-1565N, LU-2800 SERIES, LU-2810ES-7,LU-2818ES-7, LU-2828-6/LU-2828-7, LU-2828ES-7, PLC-1710-7/PLC-1760-7, PLC-1710/PLC-1760/PLC-1760L, PLC-2700 Series