22924153 – Ống dẫn dầu hồi JUKI DDL-900B

Giá liên hệ: 0983.752.158 / 0963.820.697

  • Ống dẫn dầu hồi JUKI DDL-900B
  • Mã phụ tùng (Part No.): 22924153
  • Phụ tùng đời máy: DDL-5550N SERIES/DDL-5550N-7 SERIES, DDL-5556N-7-WB, DDL-5570N/DDL-5580N SERIES, DDL-5571N/DDL-5581N, DDL-5600NL-7/DDL-5600NU-7/DDL-5600NJ-7/DDL-5600NR-7, DDL-5600NL/DDL-5600NU/DDL-5600NJ/DDL-5600NR, DDL-8100B-7/DDL-8100B-7R, DDL-8100e, DDL-8700 SERIES, DDL-8700-7, DDL-8700A-7, DDL-8700B-7, DDL-900A, DDL-900B/DDL-900BB, DLD-5430N/DLD-5430N-7, DU-1181N