22901250 – Mặt vuông máy 1 kim JUKI

Giá liên hệ: 0983.752.158 / 0963.820.697

  • Dao động máy 1 kim JUKI
  • Mã phụ tùng (Part No.): 22901250
  • Phụ tùng đời máy: DDL-5550N SERIES/DDL-5550N-7 SERIES, DDL-8000A, DDL-8100e, DDL-8500/DDL-8500-7, DDL-8700 SERIES, DDL-8700-7, DDL-8700A-7, DDL-8700B-7, DDL-9000A/DDL-9000B, DDL-900A/DDL-900B/DDL-900BB, DLM-5200N, DLM-5400N-7 SERIES, DLN-5410 SERIES/DLN-5410N SERIES, DLN-9010/DLN-9010A, DLU-5490N SERIES/DLU-5490N-7 SERIES, DLU-5494N-7, DMN-5420N-7, DU-1181N