a 40039013 - Cần bàn ép JUKI LK-1900BN | Phụ tùng ngành may Hoàng Hà