a 26260000 - Bộ đánh suốt chỉ JUKI | Linh kiện, phụ tùng may Hoàng Hà