B1501380000 – Trụ chân vịt máy 2 kim chỉ tết MH 380

Giá liên hệ: 0983.752.158 / 0963.820.697

. Mã sản phẩm: B1501380000

. Trụ chân vịt máy 2 kim chỉ tết

. Liên hệ zalo: 0914.629.466/ 0983.752.1587