26026203 – Má hàm kẹp cúc trái JUKI MB-1800

Giá liên hệ: 0983.752.158 / 0963.820.697

  • Má hàm kẹp cúc trái JUKI MB-1800
  • Mã phụ tùng (Part No.): 26026203