B1239372000 – Mỏ móc JUKI MB-1800

Giá liên hệ: 0983.752.158 / 0963.820.697

  • Mỏ móc JUKI MB-1800
  • Mã phụ tùng (Part No.): B1239372000
  • Phụ tùng đời máy: ACF-164-373N, AMB-187N, AMB-188N, AMB-189N, AMB-289, MB-1373/MB-1377, MB-1800 SERIES