40037008 – dao cắt chỉ bộ đánh chỉ JUKI DDL-9000B

  • Dao cắt chỉ bộ đánh chỉ JUKI DDL-9000B
  • Mã phụ tùng (Part No.): 40037008
  • Phụ tùng đời máy: DDL-8000A, DDL-8100B-7/DDL-8100B-7R, DDL-8700A-7, DDL-8700B-7, DDL-9000A, DDL-9000B, DDL-9000C-F/DDL-9000C-S, DDL-900A, DDL-900B, DDL-900BB, LH-3500A Series, LBH-1790 SERIES, LBH-1790A/LBH-1795A, LBH-1790AN/LBH-1795AN, LBH-1790S, LBH-1796A/LBH-1796AN, LZ-2280A/LZ-2280A-7 SERIES, LZ-2290A/LZ-2290A-7/LZ-2290A-SR-7