MAZ088270A0 – Tay đẩy hàm nạp cúc JUKI MB-1800

Giá liên hệ: 0983.752.158 / 0963.820.697

  • Tay đẩy hàm nạp cúc JUKI MB-1800
  • Mã phụ tùng (Part No.): MAZ088270A0
  • Phụ tùng đời máy: ACF-164-1800, ACF-164-1851, ACF-164-1903, ACF-164-373N, LK-1851-555/BR20, LK-1903/BR25, LK-1903A/BR35, LK-1903AN/BR35, LK-1903B/BR35, LK-1903BN/BR35, MB-1800 SERIES