40141216 – Màn hình JUKI DDL-900B

Giá liên hệ: 0983.752.158 / 0963.820.697

  • Màn hình JUKI DDL-900B
  • Mã phụ tùng (Part No.): 40141216
  • Phụ tùng đời máy: , DDL-8700B-7. DDL-900A, DDL-900B, DDL-900BB