22907554 – Vít nén trụ chân vịt 1 kim

Giá liên hệ: 0983.752.158 / 0963.820.697

. Mã sản phẩm: 22907554

. Vít nén trụ chân vịt 1 kim DDL-8700-7

. Liên hệ: 0914.629.466/0983.752.158