22906200 – Bạc dưới trụ kim JUKI DDL-900B

Giá liên hệ: 0983.752.158 / 0963.820.697

  • Bạc dưới trụ kim JUKI DDL-900B
  • Mã phụ tùng (Part No.): 22906200
  • Phụ tùng đời máy: DDL-5550N SERIES, DDL-5550N-7 SERIES, DDL-8700 SERIES, DDL-8700-7/DDL-8700A-7, DDL-8700B-7, DDL-900A, DDL-900B, DDL-900BB,DLD-5430N/DLD-5430N-7, DLM-5200N/DLM-5400N-7 SERIES, DLU-5490N SERIES/DLU-5490N-7 SERIES, DLU-5494N-7,AE-200A, MH-481, MH-481-4 SERIES/MH-481-5 SERIES, MH-484-4&S060_PF-5/MH-484-5&S060_PF-5, MH-484/S060_S061, PLH-981/982