202_79_16 Lưới lọc hơi và khí bàn là JFJ 55 ( Lưới đồng)

Giá liên hệ: 0983.752.158 / 0963.820.697