135_02_06 Cụm nối van nước hơi bàn là Naomoto JFJ 55/ ADL 610

Giá liên hệ: 0983.752.158 / 0963.820.697