a 40004255 - Kéo cắt chỉ trên JUKI LBH-1790AN | Phụ tùng may Hoàng Hà