KG1821A – Bộ kẹp chỉ phụ Siruba 737F/747F/757F

Giá liên hệ: 0983.752.158 / 0963.820.697

  • Bộ kẹp chỉ phụ Siruba 737F/747F/757F
  • Mã phụ tùng (Part No.): KG1821A