J80971001 – Cuộn dò kim Brother S-7200A

Giá liên hệ: 0983.752.158 / 0963.820.697

  • Cuộn dò kim Brother S-7200A
  • Mã phụ tùng (Part No.): J80971001
  • Phụ tùng đời máy: S-7200A/S-7200B, Z-8550A/Z-8560A,T-8421A/8421B, T-8422A,/T-8422B, T-8452A/T-8452B, T-8722A/T-8722B, T-8752A/T-8752B